yn erbyn y mwyafrif - dros y lleiafrif

26.8.04

Ymgyrch i 'Uchel gyhuddo' BlairMae Adam Price, aelod seneddol Plaid Cymru, yn arwain galwadau ar i Tony Blair fynd ar brawf yn y senedd mewn cysylltiad รข'r rhesymau roddodd o dros fynd i ryfel yn erbyn Irac. Mae acedemics wedi paratoi adroddiad damniol sy'n profi fod Blair wedi twyllo a chamarwain y senedd, er mwyn mynd i rhyfel gyda Irac. Yn anffodus mae'r wefan, impeachblair.org yn uniaith Saesneg, sy'n rhyfedd i feddwl mae aelod o Blaid Cymru ydy un o'r ffigyrau canolog sy'n arwain yr ymgyrch. Serch hynnu, mae fersiwn Cymraeg o'r stori ar y blog gwleidydd, a dyma 'r sdori gan Cymru'r Byd.

Dwi' ddim yn siwr pa mor lwyddianus fydd Smith a'i gefnogwyr. Anwybyddodd Blair lais y bobl a miloedd ar filoedd o brotestwyr. A fydd yr aelodau Llafur, hyd yn oed yr old-guard a'r rhai gwrth rhyfel yn mynd yn erbyn y chwip pleidiol?