yn erbyn y mwyafrif - dros y lleiafrif

26.8.04

SommerfieldPaentiwyd walydd Sommerfield yn Y Bala wythnos hyn fel protest yn erbyn ei polisiau gwrth Gymraeg. Mae'n debyg i rheolwr yr archfarchnad, Dave Wear ddweud wrth aelod o'r staff "Stop speaking that silly language in front of the customers. There are people who don't understand." Mae'n debyg y bydd ymchwiliad yn cael ei neud er bod y cwmni yn gwadu i'r peth ddigwydd!

Beth sydd angen ydy pwyso ar Sommerfield i gael cynllyn iaith genedlaethol, cynhwysfawr. Mae'r Sommerfield agosaf atai i yn Nrheganna wedi rhoi arwyddion dwyieithog lan ar ol i fi a fy nghariad gwyno, felly mae'r cwmni yn weddol barod i Gymreigio ei siopau - ond bod rhaid i bobl fynni ei bod nhw'n gwneud!

Eni wei, dyma'r sdori yn y Daily Scouse a Cymru'r Byd

3 Sylw:

Dwedodd Blogger Ben Bore...

Yr unig arwydd Cymraeg dwi wedi ei weld yn Somerfield Treganna (a hwnnw mond ar ôl i ti gwyno mae'n debyg) yw y 'Croeso/Welcome' ar arwydd yn y maes parcio. Dwi'n sylwi bod estyniad yn cael ei godi o flaen y drws ac rwyf wedi anfon e-bost at y cwmni yn gobeithio y gwna nhw'n gofio'r Gymraeg wrth roi arwyddion newydd ar hwnnw. Cawn weld. Be am roi'r ddolen yma fel rhan o'r neges ar dy flog: http://www.somerfield.co.uk/site/contact/feedback/index.asp

August 27, 2004 at 10:26 AM

 
Dwedodd Blogger Nic Dafis...

Trafodaeth yn Saesneg ar Found.

August 29, 2004 at 5:10 PM

 
Dwedodd Blogger Nic Dafis...

Cwpl o gofnodion gan Aran (un, dau) ar y piced tu mas i Somerfield diwrnod o'r blaen.

September 5, 2004 at 6:12 PM

 

Ychwanegu sylw

<< Nôl i dimbrains.com...