yn erbyn y mwyafrif - dros y lleiafrif

26.8.04

Diwrnod Prynnu Dim Byd 2004Bob blwyddyn cyn y Nadolig mae adbusters yn cynnal Diwrnod Prynnu Dim Byd, er mwyn rhoi stop ar gyfalafiaeth am un diwrnod drwy, wel, anog pobl i beidio prynnu dim byd! Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol, felly dychmygwch os oedd 1 Miliwn o bobl dros y byd yn gwrthod prynnu unrhywbeth ar y diwrnod faint o arian fyddai'r cwmnioedd mawr y collu.

Mae Adbusters yn gofyn i bobl anfon cynlluniau o bosteri atyn nhw, er mwyn hysbysebu'r digwyddiad. Mae yna rhai i gael yn Ffrangeg (ma Adbusters wedi ei seilio yng Nghanada) ond tybed ddylswn ni neud rhai yn y Gymraeg?

1 Sylw:

Dwedodd Anonymous Anonymous...

Ie. Buasai hynny'n tynu sylw at y ffaith fod gan Gymru iaith. Pa dyddiad yw'r digwsyddiad yma, ac os yw poster Cymraeg yn dod yn gyntaf, a byddai'n cael ei arddangos dros y byd?

October 12, 2004 at 6:16 PM

 

Ychwanegu sylw

<< Nôl i dimbrains.com...