yn erbyn y mwyafrif - dros y lleiafrif

29.8.04

Licio Rum?

Wel, yna peidiwch a yfed Bacardi.

Pan giciodd Castro yr yanks mas yn y 60au, fe genedlaetholwyd Cwmni Rum Bacardi. Dros nos fe gollodd y teulu hanner ei cyfoeth (oedd yn anferth). Yn sgil hyn dihangodd y Bacardis draw i'r UD, ac yna mae nhw wedi bod ers hynnu yn ceisio popeth posib i geisio di-sodli Castro a'r Chwyldro yn Cuba.Mae'r cwmni hefyd gyda cysylltiadau gyda therfysgiaeth - Pan ffrwydrodd awyren yn cario enillwyr o Emau Olympaidd De America yn y 70au, roedd y weithred wedi ei ariannu gan y Teulu Bacardi.

26.8.04

Diwrnod Prynnu Dim Byd 2004Bob blwyddyn cyn y Nadolig mae adbusters yn cynnal Diwrnod Prynnu Dim Byd, er mwyn rhoi stop ar gyfalafiaeth am un diwrnod drwy, wel, anog pobl i beidio prynnu dim byd! Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol, felly dychmygwch os oedd 1 Miliwn o bobl dros y byd yn gwrthod prynnu unrhywbeth ar y diwrnod faint o arian fyddai'r cwmnioedd mawr y collu.

Mae Adbusters yn gofyn i bobl anfon cynlluniau o bosteri atyn nhw, er mwyn hysbysebu'r digwyddiad. Mae yna rhai i gael yn Ffrangeg (ma Adbusters wedi ei seilio yng Nghanada) ond tybed ddylswn ni neud rhai yn y Gymraeg?

Ymgyrch i 'Uchel gyhuddo' BlairMae Adam Price, aelod seneddol Plaid Cymru, yn arwain galwadau ar i Tony Blair fynd ar brawf yn y senedd mewn cysylltiad รข'r rhesymau roddodd o dros fynd i ryfel yn erbyn Irac. Mae acedemics wedi paratoi adroddiad damniol sy'n profi fod Blair wedi twyllo a chamarwain y senedd, er mwyn mynd i rhyfel gyda Irac. Yn anffodus mae'r wefan, impeachblair.org yn uniaith Saesneg, sy'n rhyfedd i feddwl mae aelod o Blaid Cymru ydy un o'r ffigyrau canolog sy'n arwain yr ymgyrch. Serch hynnu, mae fersiwn Cymraeg o'r stori ar y blog gwleidydd, a dyma 'r sdori gan Cymru'r Byd.

Dwi' ddim yn siwr pa mor lwyddianus fydd Smith a'i gefnogwyr. Anwybyddodd Blair lais y bobl a miloedd ar filoedd o brotestwyr. A fydd yr aelodau Llafur, hyd yn oed yr old-guard a'r rhai gwrth rhyfel yn mynd yn erbyn y chwip pleidiol?

SommerfieldPaentiwyd walydd Sommerfield yn Y Bala wythnos hyn fel protest yn erbyn ei polisiau gwrth Gymraeg. Mae'n debyg i rheolwr yr archfarchnad, Dave Wear ddweud wrth aelod o'r staff "Stop speaking that silly language in front of the customers. There are people who don't understand." Mae'n debyg y bydd ymchwiliad yn cael ei neud er bod y cwmni yn gwadu i'r peth ddigwydd!

Beth sydd angen ydy pwyso ar Sommerfield i gael cynllyn iaith genedlaethol, cynhwysfawr. Mae'r Sommerfield agosaf atai i yn Nrheganna wedi rhoi arwyddion dwyieithog lan ar ol i fi a fy nghariad gwyno, felly mae'r cwmni yn weddol barod i Gymreigio ei siopau - ond bod rhaid i bobl fynni ei bod nhw'n gwneud!

Eni wei, dyma'r sdori yn y Daily Scouse a Cymru'r Byd

25.8.04

Orange - Gwrthod talu bill

Mae'r ymgyrch yn erbyn y cwmni telegyfathrebu Orange yn parhau. Heddiw anfonais SIM fy ffon symudol yn ol i'r cwmni gan ddatgan nad wyf eisiau parhau i gyfrannu at ei helw hyd nes y byddant yn cynnig gwasanaethau i gwsmeriaid yn y Gymraeg. Mae rhein yn cynnwys:

  • biliau
  • gwasanaethau cwsmeriaid
  • gohebiaith
  • llenyddiaeth
  • arwyddion hollol ddwyieithog yn ei siopau


24.8.04

helo?

Rhywun mas na?

Pwrpas dimbrainsdotcom ydy i rhoi lle ar y we i nifer o ymgyrchoedd gwahanol. Ar hyn o bryd fy ymgyrchoedd personol i ydy rhai yn erbyn Orange a Radio Carmarthenshire. Fe fyddai'n postio manylion amdan nhw fan hyn gan eich diweddaru gyda unrhyw ddatblygiadau newydd.