yn erbyn y mwyafrif - dros y lleiafrif

15.9.04

Ymgyrch Radio CarmarthenshireEdrych 'mlaen i neud y gig 'ma nos Wener. Yn wreiddiol oedden i a'r 10 protestwr arall a arestwyd ym mis Gorffenaf fod i ildio ein mechniaeth yn Swyddfa Heddlu Doc Penfro ar ddydd Iau. Dechre'r wythnos fe gafon ni wybod fod y gwaith cyfieithu yr achos yn golygu y bydd yn rhaid newid dyddiad mynd i'r Swyddfa Heddlu tan yn hwyrach. Ma'r moch dal gyda fy ffon symudol a'n sgidiau fel 'tystiolaeth' - Er i fi gyfadde taw, ie, o ni 'na, a, ie, fi nath.

Ma stori am y gig a chefndir yr achos yn erbyn Radio Carmathenshire yn y Western Mule heddi.

Orange - Dal yn gwrthod cydnabod y GymraegWedi derbyn llythyr nôl gan Orange ar ôl i fi anfon fy SIM atyn nhw gan ddatgan nad oedd gen i fwriad i dalu bill ffon o £200 nes fy mod i'n derbyn gwasanaethau yn fy mamiaith. Dyma be sy da nhw ddweud:

Thank you for your letter dated 24th August 2004 and addressed to Amanda Doyle. Ms Doyle has asked me to advise you on her behalf on the issues arising from non payment of the bill for this account.

It is standard Orange practice to terminate accounts where the balance remains outstanding and to pass unsettled debts to a debt collection agency. Referral to the debt collection agency incurs additional costs and may result in an adverse credit rating. I hope that by providing clear details of the undeniable legal basis for this debt I will give you the opportunity to avoid these adverse effects.

[amodau'r cytundeb... blah, blah, blah]

I can find no details in the previous correspondence to indicate any doubt as to the fact that the services for which you have been billed were used. I am therfore unable to recommend that this matter is withdrawn from the debt collection agency or that the sums involved be modified. I hope that this is sufficient to persuade you to settle the sums owing on the account before the matter progresses any further.

Matt Geoffrey
Orange Legal Department


Ma'r boi yn iawn am y ffaith nad oes unrhyw gwestiwn ynglyn a'r ffaith fy mod i wedi fy milio am wasanaethau nes i ddefnyddio. Ffycin protest yw hwn! Sdim ots da fi oss dwi'n cael credit rating gwael 'chwaith, achos ma fe uffernol yn barod! Dwi yn hollol barod i gael fy erlyn am beidio a thalu'r bil.

29.8.04

Licio Rum?

Wel, yna peidiwch a yfed Bacardi.

Pan giciodd Castro yr yanks mas yn y 60au, fe genedlaetholwyd Cwmni Rum Bacardi. Dros nos fe gollodd y teulu hanner ei cyfoeth (oedd yn anferth). Yn sgil hyn dihangodd y Bacardis draw i'r UD, ac yna mae nhw wedi bod ers hynnu yn ceisio popeth posib i geisio di-sodli Castro a'r Chwyldro yn Cuba.Mae'r cwmni hefyd gyda cysylltiadau gyda therfysgiaeth - Pan ffrwydrodd awyren yn cario enillwyr o Emau Olympaidd De America yn y 70au, roedd y weithred wedi ei ariannu gan y Teulu Bacardi.

26.8.04

Diwrnod Prynnu Dim Byd 2004Bob blwyddyn cyn y Nadolig mae adbusters yn cynnal Diwrnod Prynnu Dim Byd, er mwyn rhoi stop ar gyfalafiaeth am un diwrnod drwy, wel, anog pobl i beidio prynnu dim byd! Mae hwn yn ddigwyddiad rhyngwladol, felly dychmygwch os oedd 1 Miliwn o bobl dros y byd yn gwrthod prynnu unrhywbeth ar y diwrnod faint o arian fyddai'r cwmnioedd mawr y collu.

Mae Adbusters yn gofyn i bobl anfon cynlluniau o bosteri atyn nhw, er mwyn hysbysebu'r digwyddiad. Mae yna rhai i gael yn Ffrangeg (ma Adbusters wedi ei seilio yng Nghanada) ond tybed ddylswn ni neud rhai yn y Gymraeg?

Ymgyrch i 'Uchel gyhuddo' BlairMae Adam Price, aelod seneddol Plaid Cymru, yn arwain galwadau ar i Tony Blair fynd ar brawf yn y senedd mewn cysylltiad â'r rhesymau roddodd o dros fynd i ryfel yn erbyn Irac. Mae acedemics wedi paratoi adroddiad damniol sy'n profi fod Blair wedi twyllo a chamarwain y senedd, er mwyn mynd i rhyfel gyda Irac. Yn anffodus mae'r wefan, impeachblair.org yn uniaith Saesneg, sy'n rhyfedd i feddwl mae aelod o Blaid Cymru ydy un o'r ffigyrau canolog sy'n arwain yr ymgyrch. Serch hynnu, mae fersiwn Cymraeg o'r stori ar y blog gwleidydd, a dyma 'r sdori gan Cymru'r Byd.

Dwi' ddim yn siwr pa mor lwyddianus fydd Smith a'i gefnogwyr. Anwybyddodd Blair lais y bobl a miloedd ar filoedd o brotestwyr. A fydd yr aelodau Llafur, hyd yn oed yr old-guard a'r rhai gwrth rhyfel yn mynd yn erbyn y chwip pleidiol?

SommerfieldPaentiwyd walydd Sommerfield yn Y Bala wythnos hyn fel protest yn erbyn ei polisiau gwrth Gymraeg. Mae'n debyg i rheolwr yr archfarchnad, Dave Wear ddweud wrth aelod o'r staff "Stop speaking that silly language in front of the customers. There are people who don't understand." Mae'n debyg y bydd ymchwiliad yn cael ei neud er bod y cwmni yn gwadu i'r peth ddigwydd!

Beth sydd angen ydy pwyso ar Sommerfield i gael cynllyn iaith genedlaethol, cynhwysfawr. Mae'r Sommerfield agosaf atai i yn Nrheganna wedi rhoi arwyddion dwyieithog lan ar ol i fi a fy nghariad gwyno, felly mae'r cwmni yn weddol barod i Gymreigio ei siopau - ond bod rhaid i bobl fynni ei bod nhw'n gwneud!

Eni wei, dyma'r sdori yn y Daily Scouse a Cymru'r Byd

25.8.04

Orange - Gwrthod talu bill

Mae'r ymgyrch yn erbyn y cwmni telegyfathrebu Orange yn parhau. Heddiw anfonais SIM fy ffon symudol yn ol i'r cwmni gan ddatgan nad wyf eisiau parhau i gyfrannu at ei helw hyd nes y byddant yn cynnig gwasanaethau i gwsmeriaid yn y Gymraeg. Mae rhein yn cynnwys:

  • biliau
  • gwasanaethau cwsmeriaid
  • gohebiaith
  • llenyddiaeth
  • arwyddion hollol ddwyieithog yn ei siopau


24.8.04

helo?

Rhywun mas na?

Pwrpas dimbrainsdotcom ydy i rhoi lle ar y we i nifer o ymgyrchoedd gwahanol. Ar hyn o bryd fy ymgyrchoedd personol i ydy rhai yn erbyn Orange a Radio Carmarthenshire. Fe fyddai'n postio manylion amdan nhw fan hyn gan eich diweddaru gyda unrhyw ddatblygiadau newydd.